cabezallo

Solucións fase de zona 2013

Solución problema 1 da fase de zona 2013: Bibliotecaria ocupada

 

Recibidos

Catalogados

Luns

L

C

Martes

L-C

10

Mércores

L+12

C

Xoves

3C

8

Venres

6

L

Sábado

0

16

 

A suma de libros recibidos debe coincidir coa suma de libros catalogados. Obtense L=8 libros.

.

 

Solución problema 2 da fase de zona 2013: Os dous traballos

a)Alexandra:

Fracción do total que representa o traballo da 1.ª semana: 1 / 4. queda 1 –  1 / 4 = 3 / 4

Fracción do total que representa o traballo da 2.ª semana: 2 / 3  . 3 / 4  = 1 / 2

Fracción do total que representan as últimas 5 páxinas: 1 – 1 / 2   -  1 / 4  =  1 / 4

5 páxinas representan 1 / 4  do traballo total, entón o total será  4 / 4 , é dicir, 5 . 4 = 20 páxinas.

Emilio:

Fracción do total que representa o traballo da 1.ª semana: 1 / 3

Fracción do total que representa el traballo da 2.ª semana: 1 / 6

Fracción do total que representan as últimas 9 páxinas: 1 - 1 / 3 – 1 / 6 = 1 / 2

9 páxinas representan 1 / 2  do traballo total, entón o total será 2 / 2 ,é dicir, 9 . 2 = 18 páxinas.

O trabajo de Alexandra ten 20 páxinas  e o de Emilio, 18.

 

b) Na 1.ª semana, Alexandra preparou 1 / 4 de 20 = 5 páxinas ; na 2.ª,  2 / 3 de 15 = 10 páxinas, e 5 páxinas na 3.ª semana.

Na 1.ª semana, Emilio preparou  1 / 3 de 18 = 6 páxinas; na 2.ª,  1 / 6 de 18 =3 páxinas, e 9 páxinas na 3.ª semana

 

 

Solución problema 3 da fase de zona 2013: A alfombra de Xulio

 

Despois do primeiro lavado quedou a sexta parte da superficie orixinal, é dicir, un 16’6666…%

A lonxitude inicial da alfombra era de 96cm.

 

 

Solución problema 4 da fase de zona 2013:  A orquestra

 

21 músicos tocan só o violín.

12 músicos tocan o violín, a viola e o violoncelo.

93 músicos non tocan ningín dos tres instrumentos.

 

 

Solución problema 5 da fase de zona 2013 : As mil bolas

 

a) APARELLO A: Ás caixas 1, 2, 3 e 4 chega o mesmo número de bolas: 250

    APARELLO B:  Nas caixas 1 y 3: 250 bolas. Na caixa 2: 500 bolas.

b) As caixas co número 1 en calquera dos aparellos.

c) Na caixa D2.