cabezallo

Solucións fase de zona 2008

Solución problema 1 da fase de zona: As barras de pan

 

Como cada día aforraron unha barra, en seis días aforraron 6, que lle chegaron para tres días maís, polo que cada día consumiron dúas barras.

2 x 9 = 18 barras compraron.

 

Solución problema 2 da fase de zona: A nota media

 

20 x 6 = 120 é a suma das notas de todas as alumnas.

8 x 3 = 24 é a suma das notas de oito alumnas.

A suma das notas das 12 alumnas que aprobaron é 120 – 24 = 96.

A nota media delas foi 96/12 = 8

 

Solución problema 3 da fase de zona: Lúnula

 

Se debuxamos o cadrado de lado 4 cm donde esta inscrita a lúnula e o dividimos en 16 cadradiños de 1 cm2 , podemos comprobar que a lúnula cubre 10, polo que a súa área é de 10 cm2.

 

 

 

Solución problema 4 da fase de zona: As fincas do meu pai

 

As fincas teñen o mesmo perímetro. Podemos dividilas en tríangulos equiláteros iguais (ver figuras)

 

    

Se a área da triangular é de 120 cm2, cada triánguliño ten de área 30 cm2 , polo que a área da finca hexagonal é de 30 x 6 = 180 cm2 .

 

Solución problema 5 da fase de zona: Moitos setes

 

A cifra das unidades e 6 xa que 7 x 2008 = 14056.

A cifra das deceas é 4 xa que 7 x 2007 + 1405 = 15454

A cifra das centeas é 7 xa que 7 x 2006 + 1545 = 15587