cabezallo

Calendario Olimpiada 2022

A OLIMPÍADA 2022 DÍA A DÍA

DATA
HORA
TAREFA
OBSERVACIÓNS
 
-
Fin prazo inscrición de Centros
Para simplicar o proceso elimínase esta fase.
25 marzo
-
Fin prazo inscrición de alumnado
Formulario con todos os datos do alumnado participante
21  abril
11h
Probas Fase de Zona (con posibilidade de desdobre de sedes)
-
30 de abril
-
Cada Comité de Zona selecciona os participantes para a Fase Final
-
2 de maio
-
Publícase a relación de finalistas
-
26  maio
-
Fase Final Galega en Lugo
 
-
Finais de xuño
-
Fase Final Española presencial en Albacete e Cuenca
Con acompañantes da Organización