cabezallo

Acta do Concurso de MatMonólogos

Reunido o xurado do VI Concurso de Matmonólogos da VIII Feira Matemática 2014, formado por:

Presidenta:  Dna. María José Mariño Fontenla, en representación de EducaBarrié

Secretaria: Dna. Dorinda Mato Vázquez, Profesora de Didáctica da Matemática.

Dn. Victorino Pollán Fernández, Profesor de Matemáticas.

Dna. Cristina Rodríguez Cao, alumna do IES As Mariñas.

Dna. Marta Varela Rodríguez, alumna do IES As Mariñas.

 

Decidiu outorgar os seguintes premios:

 

Categoría: Educación Primaria e primeiro ciclo da ESO

¿Quién inventó las mates?

 Autora: Aidan Pardo, alumna de 2º curso de E.S.O. do IES Eduardo Blanco Amor.

Categoría: Obra máis votada na web

Número Pi

 Autora: Claudia Neyra Pérez, alumna de  1º curso de E.S.O. do IES do Camiño.

 

                En A Coruña, a 26 de abril de 2014