cabezallo

Convocatorias de asembleas da zona de Vigo 2010 e 2011

Convocatorias de asembleas da zona de Vigo

 Convocatoria do ano 2010 na que era preceptiva a renovación de cargos

AGAPEMA

                                Vigo, 25 de noviembre de 2010

Estimados compañeros:

           El día 2 de diciembre, a las 18'30 horas, tendremos la asamblea anual de Agapema (Vigo)

en el IES "O Castro"

          Orden del día :

                  1.- Presentación y aprobación, si procede, de la memoria anual

                  2.- Información de las actividades realizadas durante 2010

                  3.-  Acitividades año 2011 :Organización de la XXII Olimpiada nacional de 2º ESO en Vigo

                  4.- Ruegos y preguntas

                                                                                                Isabel Salinero

                                                                                                Delegada de Agapema

Polo que este ano 2011 elíxense cargos da zona

Convocatoria de asemblea da zona de Vigo

 Co obxectivo de regularizar a situación na zona de Vigo, e de acordo cos vixentes estatutos de AGAPEMA, convócase aos socios da zona a unha asemblea, a celebrar o día 25 de novembro, venres, ás 17 horas en primeira convocatoria e ás 17:30 en segunda, en Vigo no IES  Santa Irene, Praza de América 7, Teléfono 986233799, para a elección de cargos da zona, coa seguinte orde do día:

1-Informe sobre a situación da zona de Vigo.

2-Elección de cargos de zona.

3-Proposta de actividades.

4-Rogos e preguntas.

Prégoche que, tanto se presentas candidatura como se non, asistas á asemblea e convenzas a outros socios para que tamén acudan. Contamos coa túa participación.

Manuel Díaz Regueiro

Presidente de Agapema