cabezallo

Convocatoria asemblea zonal de Lugo

Estimado/a compañeiro/a:


Pola presente convócaseche á Asemblea Ordinaria de socios/as de Agapema da zona de Lugo, que terá lugar o vindeiro venres 23 de decembro do 2011 ás 12:00 no CFR de Lugo, coa seguinte orde do día:

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.
2. Balance do ano 2011.
3. Proposta e planificación de actividades a realizar no ano 2012.
4. Celebración do próximo Congreso de AGAPEMA en Lugo.
5. Rogos e preguntas.

Un saúdo.