cabezallo

Inauguración dun monolito en homenaxe a María Wonenburger

O mércores, día 1 de xuño de 2011, rendíuse homenaxe á nosa compañeira María Wonenburger coa colocación dun monolito na súa  honra no Parque de Santa Margarita.

Ver fotos

Na prensa: La Voz de Galicia, El Ideal Gallego