cabezallo

Novas de AGAPEMA

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DE AGAPEMA

O xoves 19 de novembro de 2020 ás 17:00 terá lugar a Asemblea Ordinaria de AGAPEMA. Esta reunión farase a través da plataforma virtual Zoom, por medio dunha ligazón que se enviará aos socios e socias o día anterior á mesma.

A orde do día é a seguinte:

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior.
  2. Informe do presidente.
  3. Aprobación, se procede, das contas correspondentes ao exercicio 2019 e do orzamento previsto para o exercicio 2021.
  4. Memoria de actividades realizadas no ano 2019.
  5. Publicacións de AGAPEMA.
  6. Información sobre as actividades do presente curso (convocatorias, novidades, prazos, etc.).
  7. Renovación Estatutos de AGAPEMA.
  8. Renovación da xunta directiva de AGAPEMA.
  9. Propostas e preguntas.