cabezallo

Novas de AGAPEMA

Fotografías da Feira:

Noticias na prensa:

Na XI Feira Matemática convocáronse tres concursos:

VIII Certame de Matmonólogos (PREMIADOS)

XI Concurso de Fotografía Matemática (PREMIADOS)

IV Concurso de Esopías (PREMIADOS)

Para participar nos tres concursos e tamén para ver as obras presentadas e votar as que vos parezan as mellores, tedes que visitar o MATEBLOG.

A Feira Matemática é unha xornada pensada para a divulgación das Matemáticas e dirixida aos alumnos e alumnas de Educación Infantil, Primaria, ESO, BAC e Formación Profesional así como ó profesorado de Matemáticas e a todo o público en xeral.

O propósito co que se idea este evento é o de crear un espazo educativo no ámbito matemático, coa vontade de:

  • Intercambiar coñecementos, experiencias e procedementos.
  • Mostrar aspectos do proceso de aprender e ensinar matemáticas nun ámbito non formal, libre e espontáneo, no que participan nenos, pais, profesores e público en xeral.
  • Concienciar á sociedade da necesidade de posuír a suficiente educación matemática que nos permita interpretar feitos elementais do acontecer cotiá.
  • Disfrutar das matemáticas e reivindicalas no seu aspecto práctico, lúdico e educativo.

Para iso formulamos os seguintes obxectivos:

  • Afondar no ensino – aprendizaxe das Matemáticas nas etapas de Infantil, Primaria e Secundaria.
  • Utilizar os distintos postos da FEIRA para acadar unha intercomunicación social matemática, lúdica, práctica e agradable.
  • Mostrar á sociedade aspectos relacionados coas matemáticas e recoller dela todo o seu saber popular dentro desta materia.
  • Vincular o que se fai nas aulas coa realidade e viceversa.
  • Animar a nenos e maiores a resolver problemas diversos.

Preguntas e respostas:

Pregunta 1: ¿Qué podo presentar na FEIRA eu, como mestre, como profesor?

Resposta 1: Podes presentar calquera actividade feita na clase, sempre que consideres que merece a pena dala a coñecer como estímulo para os teus alumnos ou para que a poñan en práctica outros compañeiros. Cada un, se ten alumnos dabondo para explicala, pode presentar máis dunha proposta didáctica.

A proposta pódela presentar ti, algúns dos teus alumnos ou conxuntamente. Ti, como responsable, debes de estar presente ou, cando menos, no recinto.

Pregunta 2: ¿De que dispoño para montar e vender a nosa proposta didáctica?

Resposta 2: Dispós dun posto formado por cinco paneis verticais de 1 m x 2 m (tres de fondo e dous laterais); unha mesa e varias cadeiras. Nos paneis podes poñer toda a publicidade que estimes oportuna para dar a coñecer a proposta; a mesa e as cadeiras son para explicala máis polo miúdo a cada persoa que se achegue polo voso posto.

Podes ver nas seguintes imaxes a disposición dos postos:

Se a proposta precisase outra estrutura, podes poñerte en contacto con nós e  estudarase a súa viabilidade.

Pregunta 3: ¿Podemos dispoñer dalgún material para entregar ós visitantes?

Resposta 3: O material funxible para a montaxe corre por conta dos participantes. Podedes traer material ou fotocopias para entregar aos visitantes explicando a actividade, xogo, etc. Nas fotocopias pode figurar un anagrama e unha cabeceira como a que podes baixar aquí.

Pregunta 4: ¿Cal é o horario do día da Feira ?

Resposta 4: A FEIRA inaugúrase ás 11 da mañá. Pero PALEXCO ábrese ás 10, que é a hora a que deben achegarse os participantes para montar o teu posto.

Pregunta 5: ¿Como me podo inscribir?

Resposta 5: Canto antes mellor para todos, a efectos organizativos, pero sempre antes do 15 de marzo.

Podes inscribirte a través desta web, no "formulario de inscrición", que aparece no menú da esquerda, cubríndoo e enviando a proposta didáctica das actividades que presentedes e explicando nivel para o que é adecuado e as características xerais da mesma.

Pregunta 6: ¿Teremos algunha compensación?

Resposta 6: A compensación será, en todo caso, moral. Dende logo, como asociación, resúltanos imposible cubrir gastos de desprazamento, dietas, materiais, etc. Estamos traballando arreo para poder ofrecer gratuitamente bocatas e bebidas para xantar, pero iso non estamos en condicións de poder concretalo agora. Tamén é certo que non se cobra cota algunha por participar.

Pregunta 7:¿É preciso ser mestre ou profesor de matemáticas para poder presentar unha actividade na Feira?

Resposta 7: Non. Nin fai falta ser profe. Calquera persoa pode presentar unha actividade sempre que pase a Comisión de Control. Precisamente un dos obxectivos da Feira é favorecer o proceso de ósmose matemático na sociedade e contribuír á popularización das matemáticas.

PROGRAMA   Fotos da Feira    Resolución dos concursos

Cartel da Feira     Caderniño con actividades        Tríptico

feira2018
Dende o ano 2000 celébrase en España o 12 de maio como Día Escolar das Matemáticas e en Agapema, na Zona de A Coruña, celebrámolo dun xeito especial, cunha FEIRA MATEMÁTICA.

O lema deste ano para o Día Escolar das MAtemáticas é "Matemáticas electorais", o que vos pode dar unha idea para a preparación de actividades ou material.

Cartel da Feira          Tríptico   Caderniño con actividades     

logoFeira2019
Dende o ano 2000 celébrase en España o 12 de maio como Día Escolar das Matemáticas e en Agapema, na Zona de A Coruña, celebrámolo dun xeito especial, cunha FEIRA MATEMÁTICA.

O lema deste ano para o Día Escolar das Matemáticas é "Matemáticas e Cartografía", o que vos pode dar unha idea para a preparación de actividades ou material.