Feira Matemática

Concurso de Matmonólogos. Categoría: Educación Primaria e primeiro ciclo da ESO

“¿Quién inventó las mates?”
Yo no quería escribir hasta que vino la profe de mates y ya está. No pude decir ni Пo. Bueno, ahora que empecé, ¿por qué parar? Total, es hablar sobre esta asignatura, que no tiene nada que ver con la Lengua. Más bien es como hacer equipos en el fútbol: uno aquí, otro allí, estos dos para mí y ese otro para ti.

Concurso de Esopías. Categoría: Obra máis votada na web

“Son o aire, o vento...” 
Son o aire, o vento,
asubiando no triste choro dun rapaz temeroso, anhelante.
Prantos arrolados por un mal infinito.
Cala meniño.
De chorar para.
Autora: Claudia Neyra Pérez
1º curso de E.S.O. IES do Camiño.
 

Concurso de Esopías. Categoría: Maiores de 18 anos

“Que o unos u otros”
Que o unos u otros descubran al pensar
quien osa saber restando demasiado corazón,
sumándole una de más,
anulando otro factor pi,
cuanto amar.
 Autora: María Teresa Blanco Ledo.

Concurso de Esopías. Categoría: Segundo ciclo da ESO e Bacharelato

“Vou á cama e durmo”
Vou a cama e durmo, tranquila.
Os ventos calan sen razón.
Silencio alarmante.
Síntome esquecida, soa na lúa.
Fantasía, soño, engano de agonía cega.
 

Concurso de Esopías. Categoría: Educación Primaria e primeiro ciclo da ESO

“Mar y olas y arena”

Mar y olas y arena.
Ensenadas de bravas aguas con peces cobrizos, plateados, dorados.
Península con el sol muriendo.
Faro blanco de barcos guía.

 
 Autora: Raquel Cordeiro Canosa

Acta do Concurso de Esopías

Reunido o xurado do II Concurso de Esopías da VIII Feira Matemática 2014, formado por:
Presidenta:  Dna. María José Mariño Fontenla, en representación de EducaBarrié
Secretaria: Dna. Teresa Acosta Puente, Profesora de Matemáticas.
Dna. Rosario Corral Barca, Catedrática de Lingua Castelá en Secundaria
Dna. María Jesús Frey Collazo, Catedrática de Latín en Secundaria
Dna. Laura Martínez Amado, alumna de 2º Bacharelato.

Acta do Concurso de Fotografía Matemática

Reunido o xurado do VIII Concurso de Fotografía Matemática da VIII Feira Matemática 2014, formado por:
Presidenta: Dna. Sandra Sambade Nieto, Profesora de Matemáticas.
D. Francisco Álvarez-Fontenla Gayoso, Profesor de Didáctica da Matemática.
Secretario: D. Enrique de la Torre Fernández, Profesor de Didáctica da Matemática.
Decidiu outorgar os seguintes premios:
Categoría: Educación Primaria e primeiro ciclo da ESO

X Concurso de Fotografía Matemática

Acta do X Concurso de Fotografía Matemática 2016

Descrición
O obxectivo deste concurso é resaltar a través de fotografías, a presenza constante a noso arredor de elementos matemáticos, e poñer de manifesto a súa utilidade na vida cotiá.
Suxírese en particular o tema das Matemáticas e Deporte, xa que este é o lema para este ano.

Concurso de Fotografía

Acta do VII Concurso de Fotografía Matemática

Reunido o xurado do Concurso de Fotografía Matemática da VII Feira Matemática 2013, formado por:

Dª. Sandra Sambade Nieto

D. Santiago López Arca

D. Francisco Álvarez-Fontenla Gayoso

Decidiu outorgar os seguintes premios:

Modalidade: Primaria

Entidades colaboradoras

Distribuir contido