Inscrición alumnado 2018

 
 

Datos do Centro

 
 

 
 

 
 

O número máximo de alumnos/as que poderás presentar é o dobre do número de grupos de 2º de ESO que haxa no centro.

 
 

Datos dos Alumnos

NOME E APELIDOS  (TODO EN MAIÚSCULAS)

Se presentas máis de 10 alumnos para a olimpíada realiza outro cuestionario novo cos datos que falten.