Warning: UPDATE command denied to user '1399681-1'@'10.0.83.124' for table 'drp_cache' query: UPDATE drp_cache SET data = 'a:323:{s:13:\"theme_default\";s:14:\"fusion_agapema\";s:13:\"filter_html_1\";i:1;s:18:\"node_options_forum\";a:1:{i:0;s:6:\"status\";}s:18:\"drupal_private_key\";s:64:\"f895833a4d497f3e2d2174b03188ce526ef3e011c311741fe2ac640f9407afde\";s:10:\"menu_masks\";a:27:{i:0;i:127;i:1;i:125;i:2;i:63;i:3;i:62;i:4;i:61;i:5;i:59;i:6;i:58;i:7;i:56;i:8;i:45;i:9;i:31;i:10;i:30;i:11;i:29;i:12;i:24;i:13;i:22;i:14;i:21;i:15;i:15;i:16;i:14;i:17;i:13;i:18;i:12;i:19;i:11;i:20;i:10;i:21;i:7;i:22;i:6;i:23;i:5;i:24;i:3;i:25;i:2;i:26;i:1;}s:12:\"install_task\";s:4:\"done\";s:13:\"menu_expanded\";a:4:{i:0;s:16:\"menu-actividades\";i:1;s:10:\"menu-xeral\";i:2;s:10:\"menu-zonas\";i:3;s:10:\"navigation\";}s:25:\"drupal_http_request_fails\&q in /home/agapema/www/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user '1399681-1'@'10.0.83.124' for table 'drp_watchdog' query: INSERT INTO drp_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:4277:\"UPDATE command denied to user '1399681-1'@'10.0.83.124' for table 'drp_cache_filter'\nquery: UPDATE drp_cache_filter SET data = '<p>A Rede Educativa Dixital Descartes é unha asociación non gubernamental que se constituíu o 1 de xuño de 2013. Fundada por profesoras e profesores que teñen unha historia conxunta construída, durante quince anos, desenrolando proxectos do Ministerio de Educación español in /home/agapema/www/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user '1399681-1'@'10.0.83.124' for table 'drp_watchdog' query: INSERT INTO drp_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:46:\"/home/agapema/www/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.agapema.org/?q=node/237', '', '54.224.76.150', 1498232071) in /home/agapema/www/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user '1399681-1'@'10.0.83.124' for table 'drp_watchdog' query: INSERT INTO drp_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:56:\"array_keys() expects parameter 1 to be array, null given\";s:5:\"%file\";s:36:\"/home/agapema/www/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.agapema.org/?q=node/237', '', '54.224.76.150', 1498232071) in /home/agapema/www/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user '1399681-1'@'10.0.83.124' for table 'drp_watchdog' query: INSERT INTO drp_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:36:\"/home/agapema/www/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.agapema.org/?q=node/237', '', '54.224.76.150', 1498232071) in /home/agapema/www/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user '1399681-1'@'10.0.83.124' for table 'drp_watchdog' query: INSERT INTO drp_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:210037:\"UPDATE command denied to user &#039;1399681-1&#039;@&#039;10.0.83.124&#039; for table &#039;drp_cache_menu&#039;\nquery: UPDATE drp_cache_menu SET data = &#039;a:2:{s:4:\\&quot;tree\\&quot;;a:98:{i:1;a:2:{s:4:\\&quot;link\\&quot;;a:37:{s:14:\\&quot;load_functions\\&quot;;s:0:\\&quot;\\&quot;;s:16:\\&quot;to_arg_functions\\&quot;;s:0:\\&quot;\\&quot;;s:15:\\&quot;access_callback\\&quot;;s:1:\\&quot;1\\&quot;;s:16:\\&quot;access_arguments\\&quot;;s:6:\\&quot;a:0:{}\\&quot;;s:13:\\& in /home/agapema/www/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user '1399681-1'@'10.0.83.124' for table 'drp_watchdog' query: INSERT INTO drp_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:359:\"UPDATE command denied to user &#039;1399681-1&#039;@&#039;10.0.83.124&#039; for table &#039;drp_cache_menu&#039;\nquery: UPDATE drp_cache_menu SET data = &#039;links:navigation:tree-data:ce26c5b6c907c7ee0979841737816155&#039;, created = 1498232072, expire = 0, headers = &#039;&#039;, serialized = 0 WHERE cid = &#039;links:navigation:page-cid:node/237:1&#039;\";s:5:\"%file\";s:36:\"/home/agapema/www/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:109;}', 3, '', 'http://www.agapema.org/?q=node/237', in /home/agapema/www/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user '1399681-1'@'10.0.83.124' for table 'drp_watchdog' query: INSERT INTO drp_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:397:\"UPDATE command denied to user &#039;1399681-1&#039;@&#039;10.0.83.124&#039; for table &#039;drp_cache_menu&#039;\nquery: UPDATE drp_cache_menu SET data = &#039;a:2:{s:4:\\&quot;tree\\&quot;;a:0:{}s:10:\\&quot;node_links\\&quot;;a:0:{}}&#039;, created = 1498232072, expire = 0, headers = &#039;&#039;, serialized = 1 WHERE cid = &#039;links:primary-links:tree-data:5d6d3aaaaef5fba302ce62698fa37bbe&#039;\";s:5:\"%file\";s:36:\"/home/agapema/www/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:109;}', 3, � in /home/agapema/www/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user '1399681-1'@'10.0.83.124' for table 'drp_watchdog' query: INSERT INTO drp_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:365:\"UPDATE command denied to user &#039;1399681-1&#039;@&#039;10.0.83.124&#039; for table &#039;drp_cache_menu&#039;\nquery: UPDATE drp_cache_menu SET data = &#039;links:primary-links:tree-data:5d6d3aaaaef5fba302ce62698fa37bbe&#039;, created = 1498232072, expire = 0, headers = &#039;&#039;, serialized = 0 WHERE cid = &#039;links:primary-links:page-cid:node/237:1&#039;\";s:5:\"%file\";s:36:\"/home/agapema/www/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:109;}', 3, '', 'http://www.agapema.org/?q=node/237& in /home/agapema/www/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user '1399681-1'@'10.0.83.124' for table 'drp_watchdog' query: INSERT INTO drp_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:399:\"UPDATE command denied to user &#039;1399681-1&#039;@&#039;10.0.83.124&#039; for table &#039;drp_cache_menu&#039;\nquery: UPDATE drp_cache_menu SET data = &#039;a:2:{s:4:\\&quot;tree\\&quot;;a:0:{}s:10:\\&quot;node_links\\&quot;;a:0:{}}&#039;, created = 1498232072, expire = 0, headers = &#039;&#039;, serialized = 1 WHERE cid = &#039;links:secondary-links:tree-data:5d6d3aaaaef5fba302ce62698fa37bbe&#039;\";s:5:\"%file\";s:36:\"/home/agapema/www/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:109;}', 3, & in /home/agapema/www/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user '1399681-1'@'10.0.83.124' for table 'drp_watchdog' query: INSERT INTO drp_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:369:\"UPDATE command denied to user &#039;1399681-1&#039;@&#039;10.0.83.124&#039; for table &#039;drp_cache_menu&#039;\nquery: UPDATE drp_cache_menu SET data = &#039;links:secondary-links:tree-data:5d6d3aaaaef5fba302ce62698fa37bbe&#039;, created = 1498232072, expire = 0, headers = &#039;&#039;, serialized = 0 WHERE cid = &#039;links:secondary-links:page-cid:node/237:1&#039;\";s:5:\"%file\";s:36:\"/home/agapema/www/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:109;}', 3, '', 'http://www.agapema.org/?q=node/ in /home/agapema/www/includes/database.mysqli.inc on line 128
Nova Rede Educativa Dixital Descartes | Agapema - Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática

Nova Rede Educativa Dixital Descartes

  • user warning: UPDATE command denied to user '1399681-1'@'10.0.83.124' for table 'drp_cache_filter' query: UPDATE drp_cache_filter SET data = '<p>A Rede Educativa Dixital Descartes &eacute; unha asociaci&oacute;n non gubernamental que se constitu&iacute;u o 1 de xu&ntilde;o de 2013. Fundada por profesoras e profesores que te&ntilde;en unha historia conxunta constru&iacute;da, durante quince anos, desenrolando proxectos do Ministerio de Educaci&oacute;n espa&ntilde;ol, entre os que podemos citar o Proxecto Descartes, Educaci&oacute;n Dixital a Distancia (EDAD), Canals, Pizarra Interactiva, Newton, Experimentaci&oacute;n Did&aacute;ctica na Aula, Wikidid&aacute;cTICa e Buenas Practicas 2.0. Un traballo colaborativo realizado en torno &aacute;s Tecnolox&iacute;as da Informaci&oacute;n e da Comunicaci&oacute;n e a s&uacute;a aplicaci&oacute;n no Ensino.<br />\nO desenrolo de materiais did&aacute;cticos interactivos, a innovaci&oacute;n e a experimentaci&oacute;n na pr&aacute;ctica educativa son contextos habituais no labor diario dos socios. O fin fundamental da asociaci&oacute;n &eacute; promover a renovaci&oacute;n e cambio metodol&oacute;xico nos procesos de aprendizaxe das Matem&aacute;ticas utilizando para elo os recursos dixitales interactivos xerados coa ferramenta denominada Descartes, materiais cos que a atenci&oacute;n &aacute; diversidade, e mesmo a atenci&oacute;n personalizada, xurde de maneira natural tanto na aula coma fora dela, de xeito que numerosos termos ou conceptos que o profesorado, con outras metodolox&iacute;as, encadra habitualmente no &aacute;mbito te&oacute;rico, aparecen impl&iacute;citos nesta nova pr&aacute;ctica educativa. A autonom&iacute;a personal, a aprendizaxe significativa, a formaci&oacute;n competencial &eacute; agora algo habitual.<br />\nA ferramenta Descartes &eacute; software libre e os materiais da Rede Descartes est&aacute;n publicados con licencia Creative-Commons polo que est&aacute;n a disposici&oacute;n de toda a comunidade educativa.<br />\nTodos os materiais est&aacute;n accesibles desde o dominio da asociaci&oacute;n <a href=\"http://arquimedes.matem.unam.mx/descartes.org.mx/descartes/web/\" target=\"_blank\">ProyectoDescartes.org - Materiais de Matem&aacute;ticas</a><br />\nComo primicia, no inicio desta nova etapa como organizaci&oacute;n non gubernamental est&aacute; prevista a pr&oacute;xima liberaci&oacute;n dunha nova versi&oacute;n de Descartes coa que os materiais desenrolados ad&eacute;ntranse, coa mesma interactividade habitual, no contexto das novas pizarras tecnol&oacute;xicas (tabletas e tel&eacute;fonos intelixentes).<br />\nDesde a Rede Descartes l&aacute;nzase unha invitaci&oacute;n a formar parte desta asociaci&oacute;n e ademais podedes escribir ao enderezo de correo electr&oacute;nico <a href=\"mailto:descartes@proyectodescartes.org\">descartes@proyectodescartes.org</a> para o que estimedes oportuno.<br />\n&nbsp;</p>\n<p> <strong>LIGAZ&Oacute;NS</strong><br />\nDOMINIO DA REDD: <a href=\"http://proyectodescartes.org/\" target=\"_blank\">ProyectoDescartes.org </a><br />\nRECURSOS DESCARTES PARA MATEM&Aacute;TICAS: <a href=\"http://arquimedes.matem.unam.mx/descartes.org.mx/descartes/web/\" target=\"_blank\">http://arquimedes.matem.unam.mx/descartes.org.mx/descartes/web/</a><br />\nBLOG da REDD: <a href=\"http://reddescartes.blogspot.com.es/\" target=\"_blank\">http://reddescartes.blogspot.com.es/ </a><br />\nVIDEO DE PRESENTACI&Oacute;N: <a href=\"http://youtu.be/podf-jQjxaM\" target=\"_blank\">http://youtu.be/podf-jQjxaM </a><br />\n&nbsp;</p>\n', created = 1498232071, expire = 1498318471, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:506e03e6c411c9673420a22cc8ba9ec1' in /home/agapema/www/includes/cache.inc on line 109.
  • warning: array_map() [function.array-map]: Argument #2 should be an array in /home/agapema/www/modules/system/system.module on line 1015.
  • warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /home/agapema/www/includes/theme.inc on line 1817.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/agapema/www/includes/theme.inc on line 1817.

  • user warning: UPDATE command denied to user '1399681-1'@'10.0.83.124' for table 'drp_cache_menu' query: UPDATE drp_cache_menu SET data = 'links:navigation:tree-data:ce26c5b6c907c7ee0979841737816155', created = 1498232072, expire = 0, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = 'links:navigation:page-cid:node/237:1' in /home/agapema/www/includes/cache.inc on line 109.

A Rede Educativa Dixital Descartes é unha asociación non gubernamental que se constituíu o 1 de xuño de 2013. Fundada por profesoras e profesores que teñen unha historia conxunta construída, durante quince anos, desenrolando proxectos do Ministerio de Educación español, entre os que podemos citar o Proxecto Descartes, Educación Dixital a Distancia (EDAD), Canals, Pizarra Interactiva, Newton, Experimentación Didáctica na Aula, WikididácTICa e Buenas Practicas 2.0. Un traballo colaborativo realizado en torno ás Tecnoloxías da Información e da Comunicación e a súa aplicación no Ensino.
O desenrolo de materiais didácticos interactivos, a innovación e a experimentación na práctica educativa son contextos habituais no labor diario dos socios. O fin fundamental da asociación é promover a renovación e cambio metodolóxico nos procesos de aprendizaxe das Matemáticas utilizando para elo os recursos dixitales interactivos xerados coa ferramenta denominada Descartes, materiais cos que a atención á diversidade, e mesmo a atención personalizada, xurde de maneira natural tanto na aula coma fora dela, de xeito que numerosos termos ou conceptos que o profesorado, con outras metodoloxías, encadra habitualmente no ámbito teórico, aparecen implícitos nesta nova práctica educativa. A autonomía personal, a aprendizaxe significativa, a formación competencial é agora algo habitual.
A ferramenta Descartes é software libre e os materiais da Rede Descartes están publicados con licencia Creative-Commons polo que están a disposición de toda a comunidade educativa.
Todos os materiais están accesibles desde o dominio da asociación ProyectoDescartes.org - Materiais de Matemáticas
Como primicia, no inicio desta nova etapa como organización non gubernamental está prevista a próxima liberación dunha nova versión de Descartes coa que os materiais desenrolados adéntranse, coa mesma interactividade habitual, no contexto das novas pizarras tecnolóxicas (tabletas e teléfonos intelixentes).
Desde a Rede Descartes lánzase unha invitación a formar parte desta asociación e ademais podedes escribir ao enderezo de correo electrónico descartes@proyectodescartes.org para o que estimedes oportuno.
 

LIGAZÓNS
DOMINIO DA REDD: ProyectoDescartes.org
RECURSOS DESCARTES PARA MATEMÁTICAS: http://arquimedes.matem.unam.mx/descartes.org.mx/descartes/web/
BLOG da REDD: http://reddescartes.blogspot.com.es/
VIDEO DE PRESENTACIÓN: http://youtu.be/podf-jQjxaM
 


Warning: INSERT command denied to user '1399681-1'@'10.0.83.124' for table 'drp_watchdog' query: INSERT INTO drp_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:0:\"\";s:5:\"%file\";s:36:\"/home/agapema/www/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:109;}', 3, '', 'http://www.agapema.org/?q=node/237', '', '54.224.76.150', 1498232072) in /home/agapema/www/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user '1399681-1'@'10.0.83.124' for table 'drp_watchdog' query: INSERT INTO drp_watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:2573:\"UPDATE command denied to user &#039;1399681-1&#039;@&#039;10.0.83.124&#039; for table &#039;drp_sessions&#039;\nquery: UPDATE drp_sessions SET uid = 0, cache = 0, hostname = &#039;54.224.76.150&#039;, session = &#039;messages|a:1:{s:5:\\&quot;error\\&quot;;a:5:{i:0;s:464:\\&quot;user warning: UPDATE command denied to user &amp;#039;1399681-1&amp;#039;@&amp;#039;10.0.83.124&amp;#039; for table &amp;#039;drp_cache_menu&amp;#039;\\nquery: UPDATE drp_cache_menu SET data = &amp;#039;a:2:{s:4:\\\\&amp;quot;tree\\\\& in /home/agapema/www/includes/database.mysqli.inc on line 128