Fase de zona 2018

                                                                                                                   

Esta fase da Olimpiada terá lugar na localidade que se sinale en cada zona o  xoves  26 de abril de 2018

  • 10:30 Recepción de participantes, benvida e información sobre o desenvolvemento das probas e da sesión en xeral.

  • 11:00 Comezo das probas para o alumnado

  • 13:00 Remate das probas

  • 13:00 Despedida

O día 7 de maio darase a coñecer a relación de alumnos seleccionados en cada zona para acudir á Fase Final Galega que será o día 24 de maio.

 

SEDES

 

Lugo: Círculo das Artes

Ferrol: IES Canido

Ourense: CFR (centro de formación e recursos)

Santiago: Facultade de Ciencias da Educación (Campus Sur)

Coruña: IES Otero Pedrayo

Pontevedra: IES A Xunqueira I

Vigo: IES O Castro

 

 

CENTROS PARTICIPANTES

 

Lugo

IES Plurilingüe San Rosendo De Mondoñedo

IES Sanxillao

 

Ferrol

Ourense

Santiago

 

Coruña

CPI Cernadas de Castro

 

Pontevedra

IES Mendiño

 

Vigo

IES A Sangriña

IES Val Miñor

 

 

O alumnado deberá ir provisto do seu DNI e no seu defecto, do carné do instituto para a súa posible identificación por parte da organización.

En cada zona seleccionaranse un número de participantes para a fase final proporcional o número de participantes nesa zona.

A lista dos 40 participantes na fase final será colocada nesta páxina web, no apartado "Resultados fase de zona".

 

Para calquera aclaración olimpiada@agapema.org 

 

 

Retornar á páxina inicial