Outubro 2011

Reunión do IGG

Tivemos unha reunión, o venres
21 de outubro, de 17 a 19 h, en Santiago, na Cafetería do
Auditorio de Galicia (Campus Norte).

    A orde do día foi a seguinte:

  • Traducción ao galego do GeoGebra 4
  • Páxina web do IGG
  • Presentación do GeoGebra 4 en Galicia
  • Cursos a distancia de GeoGebra 4.
  • Rogos, preguntas, ...

    -

Instituto GeoGebra de Galicia

O Instituto GeoGebra de Galicia foi aprobado o 23 de novembro de 2010.Documento de constitución:

Instituto GeoGebra de Galicia

Instituto GeoGebra de Galicia

Enlaces

Instituto GeoGebra Internacional: http://www.geogebra.org/cms/institutes

Reunión do IGG

Reunión do IGG, o venres 21 de outubro, de 17 a 19 h, en Santiago, na Cafetería do Auditorio de Galicia (Campus Norte).

     Orde do día:
    - Traducción ao galego do GeoGebra 4
    - Páxina web do IGG
    - Presentación do GeoGebra 4 en Galicia .
    - Cursos a distancia de GeoGebra 4.
    - Rogos, preguntas, ...