Marzo 2011

AGAPEMA pide que sexa posible usar a calculadora nas probas de avaliación diagnóstica

SOLICITUDE DE USO DA CALCULADORA NAS PROBAS OFICIAIS RELACIONADAS CO ENSINO SECUNDARIO

A asociación de profesores de matemáticas (AGAPEMA) solicita da administración educativa competente a clarificación sobre o uso da calculadora nas distintas probas oficiais convocadas pola Consellería de Educación.

A consulta refírese, de xeito máis concreto, á permisividade do seu uso na proba de avaliación de diagnóstico convocada na resolución do 3/12/2010, e tamén na próxima probas de acceso a ciclos de Grao Medio.